E-logo-3.gif EUROTRON

Byggsamverkan

Hem Eurotron Byggtjänst Eurotron Byggmaterial Eurotron Construction Kontakt

Modellering

TEKLAMODELL-2.jpgTEKLAMODELL1-2.jpg

I samband med att arkitektritade underlag för byggnationer skall realiseras genom att byggnation skall ske är det nödvändigt att genom MODELLERING utföra det arbete som ligger till grund för stål- och betongkonstruktioner inklusive ritnings-framställning för produktion av bärande element av olika slag. I samband med detta görs naturligtvis också statiska beräkningar gällande framför allt hållfastighet.

Vad gäller MODELLERING så har vi valt att använda oss av det förstklassiga 3D-modelleringsprogrammet Tekla Structures utvecklat av det finska företaget TEKLA.

Vi förfogar över personal som har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med detta program. Totalt med de resurser vi har tillgängliga genom vår nära liering med Systems Integrator Ltd så  finns mer än 5 personer till förfogande som alla har mångårig erfarenhet av att arbeta med detta program.

Utöver kompetens inom TEKLA så finns även kunskap tillgänglig gällande programvaror såsom AUTO-CAD etcetera.

  Copyright 2009 Eurotron Byggsamverkan