E-logo-3.gif EUROTRON

Byggsamverkan

Hem Eurotron Byggtjänst Eurotron Byggmaterial Eurotron Construction Kontakt

 

Eurotron Construction

  

vis1.jpgAtvaizd117.jpg

Verksamheten inom Sigrator Syd AB omfattar följande:

-MODELLERINGSTJÄNSTER innebärande framställande av ritningsunderlag för  produktion baserat på underlag från arkitekter etcetera.

-ARKITEKTTJÄNSTER av traditionellt slag i samband med ny- , till- och ombyggnation etcetera

-ARKITEKTURMODELLER. Baserat på att från CAD-underlag eller om så ej finns tillgängliga ritningar framställa miniatyrmodeller av byggnader, samhällsplanering etcetera.

  Copyright 2009 Eurotron Byggsamverkan